Planeringarna kan komma att ändras under tidens gång tills att parningarna är gjorda.


Sphynx
SE* Naked Curls Vintage Burlesque och S*Disernas True Trix
Kull beräknad i sommar